instagramlinkedin

Hur tänker vi med bild här?:)

Sedan kan vi lägga in text mm.

 

INNER UTBILDNINGAR

  Organisatorisk och Social arbetsmiljö

En utbildning som sker på vårt kontor med Caroline Säll och Daniel Brolén 
* Kunskap och förståelse hur du praktiskt möter de nya kraven identifiering och hantering av brister i den psykosociala arbetsmiljön ökad kunskap om hälsofrämjande faktorer.


 

  Första hjälpen i den fysiska och psykiskosociala arbetsmiljön 

Här behövs mer information och beskrivning av utbildningen.


 

  Licenstagarutbildning för coacher

 Här behövs mer information och beskrivning av utbildningen.