Arbeta med oss

Vill du arbeta som coach med Inner?

Lär dig att driva samtal baserat på en resultatinriktad och systematisk arbetsprocess. I denna kurs introducerar vi teori, övningar och metoder ur perspektivet rådgivande coachning.

För dig som är utbildad ICF-coach (eller har motsvarande certifiering) och jobbar mot företag men saknar ett redskap att jobba utifrån. Nu finns möjligheten att bli licenstagare vilket ger dig ett helt koncept som verktyg i den egna verksamheten. Inner Sweden AB Inner är ett specialistföretag inom lönsamma livsstilsförändringar för företag och organisationer. Vi erbjuder kostnadseffektiva och resultatinriktade livsstilsprogram som förflyttar individer och organisationer till bättre hälsa.

Kommentarer från deltagare i tidigare utbildningar:

”Mycket bra mix mellan teori och praktiska övningar

”Lagom stor grupp och många användbara övningar som vi fick återkoppling på direkt

”Konceptföreläsningen gav inblick i en viktig del av processen för coachernas insats

”Lyhörda kursledare, vi fick och vågade kommentera då vi ville

Målgrupp:
Du som är ICF-coach, har erfarenhet av rådgivande samtal och är intresserad av livsstil och hälsa samt önskar att utvecklas utifrån en beprövad modell. Målet med kursen är att du blir Licensierad Rådgivande Livsstilscoach för Inners koncept.

Du får verktyg i att:

  • Vara en resultatinriktad coach som hittar hållbara lösningar på individuella frågeställningar
  • Skapa motivation med utgångspunkt från individens kapacitet och vilja till förändring
  • Använda rådgivande coachning för ett utvecklande samtal hos medarbetare i företag och organisationer

Innehåll:

  • Genomgång inklusive föreläsning av en professionell föreläsare i Inners koncept med utgångspunkt i Mental balans, Kost & Motion
  • Grundkunskap i rådgivande coachning enligt Inners koncept
  • Fördjupning i samtals- och frågemetodik
  • Praktiska övningar, vägledning och individuell feedback

Du som blir godkänd erhåller en Licens som Rådgivande Livsstilscoach i Inners koncept. Som Licenserad Rådgivande Livsstilscoach garanteras du få genomföra 15 samtal i ett projekt mot ordinarie ersättning.

Tid: Info om ny utbildning kommer här

Plats:

Pris: 6 500 SEK (ex moms)

I priset ingår: Utbildningsmaterial, föreläsning och handledning samt lunch och fika under de två utbildningsdagarna.

För anmälan o/e mer information kring utbildningen, kontakta Gunilla von Perner på tele 0725-86 05 05 eller mejl g.vonperner@inner.se