Välkommen till Inner!

Inner arbetar 100% proaktivt. Vi brinner för att det friska ska förbli friskt. Har du samma ambition? Utmana oss gärna – vi älskar det vi gör och vill gärna hjälpa dig att lyckas med samma sak. Hör av dig: info@inner.se

 

 

Kontakta oss genom att fylla i formuläret.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande


Pressinformation         Arbeta med oss?


Ta gärna kontakt med någon av oss som arbetar på Inner:

Peter Wallenskog

VD
Ort: Stockholm
Specialområde: Ledarskap
E-post: p.wallenskog@inner.se
Mob: 0706-55 05 05

Peter är VD för Inner och har mångårig ledarerfarenhet från både näringsliv, föreningsliv och försvarsmakten som officer. Han har bl a verkat som entreprenör, VD och styrelseledamot för Genline (köpt av Nasdaqnoterade Ancestry), koncern-controller på Telia, kontorschef i SEB och chef för ett hemvärnsunderrättelse-kompani med spaningssoldater och -flyg i luften. Träning har varit en del av Peters liv sedan barnsben där simning och karate blivit de sporter som han fokuserat på över tid och fortfarande utövar. Hälsa och livskvalitet går hand i hand och med balans i livet blir familj, arbete, vänner och intressen ett rent nöje.


Peter om Inner: Inners pedagogiska koncept når alla i en organisation, oavsett livsstil, och ger dessutom konkreta och varaktiga resultat, till gagn för både organisation och individ. Inte så sällan arbetar Inner därför ofta med den psykosociala miljön och ledningsutveckling. Detta möter vi varje dag på jobbet och det ger en enorm, inre tillfredsställelse.


 

Josefine Sjöcrona

Sälj- och kontorschef, Koordinator, Styrelseledamot
Ort: Stockholm
Specialområde: Kundkontakt och försäljning
E-post: j.sjocrona@inner.se
Mob: 0727-39 05 05

Josefine är Sälj- och kontorschef och Koordinator på Inner. Josefine har en mångårig erfarenhet av kundkontakt och försäljning både mot privatpersoner men även mot större organisationer i olika branscher. Tidigare tf VD i börsnoterade företaget Genline AB 2011. Sitter även som ordinarie ledamot i Inner Sweden AB samt i moderbolaget Inner Sweden Holding AB. Josefine älskar att löpträna, allt från att springa 5 km till över 2 mil. Att få röra på sig är en viktig del i Josefines vardag.


Josefine om Inner: Att arbeta 100 % främjande och förebyggande gör att Inner ligger i framkant i dagens samhälle. Vi har lösningar på hur organisationer kan öka sin produktivitet, lönsamhet och bibehålla hälsan i organisationer. Inner är ett välbeprövat koncept sedan 25 år tillbaka där den viktigaste delen är det fysiska samtalet på plats med en coach. Med små steg kommer du långt i din förändringsprocess.

Caroline Säll

Säljare, koordinator samt föreläsare inom stressområdet
Ort: Uppsala/Stockholm
Specialområde: Stress, livsstilsförändringar och Folkhälsovetenskap
E-post: c.sall@inner.se
Mob: 0727-25 05 05

Caroline är Stress- och friskvårdsterapeut samt Livsstilscoach (ICF) med kognitiv inriktning. Caroline är utbildad gymnasielärare, hon har sedan 2002 undervisat och haft workshops inom gymnasieskolan och i näringslivet där förebyggande hälsa och coaching varit i fokus. Caroline har också studerat folkhälsovetenskap och ”det goda samtalet”,  hon strävar efter att ge begriplighet och hanterbarhet i livet, så att var och en kan må så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Caroline har varit egen företagare större delen av sitt yrkesverksamma liv periodvis i kombination med anställning och småbarn. Livspusslet är inte alltid så lätt att få ihop.


Caroline om Inner: Jag är övertygad om att när vi gör kloka val i vardagen främjar det vår mentala balans och hälsa. Om vår livsstil är aktiv och vi ger kroppen en balanserad näringsriktig kost har vi mycket att vinna. Även en liten insats ger hälsovinster och Inners koncept bygger på att ta små steg som leder till förändring vilket gör att alla kan lyckas. Att vara med när en organisation eller individ lyckas med att nå sitt mål ger mig glädje och styrka.

Gunilla von Perner
Sälj och marknadsföring
Ort: Stockholm
Specialområde: Marknad och försäljning
E-post: g.vonperner@inner.se
Mob: 0725-86 05 05

 

Gunilla är strategiskt arbetande konsult inom marknadsföring och försäljning. Gunilla har arbetat många år med affärsutveckling, PR och marknadskommunikation inom mat och dryck samt har flera års erfarenhet av konsumentbeteenden från researchbranschen.


Gunilla om Inner: Ät rätt och motionera regelbundet så mår du bra! Lätt som en plätt. Men varför är det ändå så svårt? Det som fascinerar mig är människans behov av enkla lösningar. Men också alla barriärer, invändningar och problem som vi stöter på eller konstruerar själva när vi vill leva ett gott liv. Självklarheter kan vara svårt. Med Inners koncept ges alla en chans till en förbättrad livsstil. Även om vi alla är enskilt ansvariga för vårt eget välbefinnande kan gruppens syn på hälsa och balans vara en avgörande igångsättare för det individuella beteendet.

Berith Olofsson

Administratör
Ort: Stockholm
Specialområde: Fakturering, avtalshantering
E-post: b.olofsson@inner.se
Mob: 0761-270505

Berith arbetar som administratör och då i huvudsak med faktura- och avtalshantering mot kunder och leverantörer. Berith har tidigare under många år varit verksam som IT-konsult och där arbetat med ett flertal olika administrativa rutiner. Berith har även tidigare arbetat som sekreterare på personalavdelning för utlandsplacerad personal där administrativ förmåga varit av stor betydelse.


Berith om Inner: Inner har absolut hittat rätt i sitt koncept att öka människors välbefinnande. Vi kan alltid sträcka oss ytterligare en bit för att förbättra vår livskvalitet. Inners koncept hjälper oss att reflektera över vår situation och sätta upp de mål som leder till detta.

Lars Karlsson
IT-ansvarig och produktutveckling
Ort: Stockholm
Specialområde: Projektledning och systemutveckling
E-post: l.karlsson@inner.se
Mob: 0709-69 72 53

Lars är IT-ansvarig och projektledare på Inner. Efter en bakgrund som systemutvecklare och konsult i 10 år runt om i Östergötland började han som utvecklare och projektledare hos Genline 2007. Från och med 2012 ansvar Lars för Inners IT-system och leder de IT-projekt som vi arbetar med. Med särskild intriktning på våra App, CRM och Coachnings verktyg. På fritiden prioriterar Lars att gå till gymmet så ofta det går.


Lars om Inner: Inner har ett koncept som riktar in sig på helheten med fokus på mental prestationsförmåga, detta område intresserar mig mycket och då jag känner att Inners koncept med motion/kost/mental prestation och föreläsningar tillsammans med individuell coachning kan vara till hjälp för alla, gammal som ung, överviktig eller stressad. Tillsammans med underbara kollegor och ett utvecklande klimat så vill man gå till arbetet varje dag.

Annica Olsson

Säljare: Region norr
E-post: a.olsson@inner.se
Mob: 0765 400571

 

Annica Olsson | Gällivare

Annica är diplomerad ICF-coach med kognitiv inriktning samt utbildad inomACT-baserad coaching (Acceptance & Commitment Training). Hon är utbildad civilekonom med inriktning service management. Annica har en lång bakgrund inom handeln som både säljare och regionkommunikatör.

Hon sätter stort värde i att lysa upp vägen för människor i riktning att ta ökat eget ansvar för liv och hälsa. Det ger ringar på vattnet när en människa växer, utvecklas och mår bra. Därigenom skapas en ökad livskvalitet för både individ, organisation och samhälle. För henne är det därför självklart att sätta individen i fokus. När vi mår bra och är i balans har vi lättare att hitta motivation och fokusera på rätt saker. Fokuserar vi på rätt saker är vi med större sannolikhet mer produktiva. I detta finns naturligtvis värdefulla vinster för både individ och företag.


Annica om Inner: Som både säljare och coach för Inner känner jag mig mycket stolt att vara en del av ett högaktuellt koncept som fokuserar på lösningar och möjligheter att skapa framsteg inom god psykosocial hälsa och miljö. Det är med glädje jag ser att allt fler organisationer inser det självklara och värdefulla i att investera i individens välmående och kapacitet med 100 % främjan.

Daniel Brolén
Säljare: Stockholm, Mälardalen
E-post: d.brolen@inner.se
Mob: 0708 813955

Daniel Brolén | Stockholm

Daniel har arbetat som coach sedan 2014 och är certifierad ACC enligt ICF. Sedan 2012 driver Daniel eget företag med fokus på utveckling av ledarskap, individer och grupper. Att få uppleva hur mina klienter och kunder utvecklas, når nya mål och får nya beteenden är en stor drivkraft. Daniel brinner för att frigöra individers och gruppers kraft, potential och välbefinnande både på och utanför arbetsplatsen. Hållbarhet står i centrum.

Daniel har mångårig yrkesbakgrund på ledande nivåer vid en rad olika universitet och högskolor i Stockholmsregionen som chef, specialist och projektledare.


Daniel om Inner: Inners koncept med fokus mental balans, hälsa och kost ger goda förutsättningar att med små steg starta livsavgörande positiva förändringsprocesser. Att som coach arbeta utifrån detta koncept ligger i linje med mina egna värderingar.

siluetteMattias Ambjörnsson

Säljare och koordinator för region väst
Ort: Stockholm


Mer information om Mattias kommer!

 

Mer information kommer!