instagramlinkedin

Prova på!

Inners Prova-på koncept är ett exklusivt erbjudande framtaget för att
genomföras på en mindre personalgrupp i organisationer. Enkelt att
köra igång, effektivt genomförande, snabb återkoppling av resultaten.
Kontakta Peter eller Josefine för mer information. 

 


 

INNER LIFE

Vad får oss egentligen att må bra? 

80 % av medarbetarna i en organisation skulle vilja genomföra någon typ av förändring i sina liv eller leva på ett annat sätt. De flesta känner att de borde röra på sig mer, äta hälsosammare eller kanske planera bättre.  Ledarskapsutveckling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård är alla yttre förutsättningar för att kunna skapa en god arbetsmiljö. Men vad som får oss att må bra är individuella drivkrafter. 

Med spetskunskap i föreläsningar och coachande samtalsserier levererar Inner individuell motivation till förändring med stöd av IT. Effekten av detta blir en förbättrad psykosocial miljö med ökad produktivitet och lönsamhet. För kunderna innebär detta trygga och hållbara organisationsutvecklingar.

 

Hur motiverar du din personal?

Mental balans, Kost och Motion och som alla tre påverkar vårt dagliga liv och hur vi mår. Utifrån detta har vi plockat ut sju vanliga områden som alla kan påverkas av hur vi tänker, hur vi äter och hur vi motionerar: Stress, Sömn, Värk, Energi, Fysisk form, Humör och Vikt. 

Inner erbjuder livsstilsprogram inom hälsa. Med inspirerande föreläsningar, rådgivande coachande samtal, fysiska hälsokontroller (Innercheck) och mobila tjänster får individen kunskap och motivation till att ta eget ansvar för sin livsstil och hälsa. Inners koncept bygger på tre områden; 

Så här går det till

 

Inners LivsstilsApp

Inners LivsstilsApp är en lösning för dig som vill ha ett enkelt och lättillgängligt stöd med sin livsstilsförändring direkt i mobilen. Med hjälp av en nulägesanalys anpassas innehållet i appen efter dig och dina personliga mål. Appen innehåller smarta påminnelsefunktioner, tidsplanerade aktiviteter, utmaningar, inspirerande och informativa texter rörande livsstil och beteendeförändring.

1. Före projektet startar planlägger Inners Koordinator, i nära samarbete med kundrepresentanter, vilken och hur informationen skall föras ut till personalen. På så sätt förankras projektet väl hos Kunden på ett unikt sätt med målet att nå maximal effekt. 

4. Mellan samtalen får individen tillgång till Inners Livsstils-App. Här kan individen välja utmaningar inom mental balans, kost och motion som en hjälp att nå det önskade läget. Utifrån målsättning och utmaningar ges individanpassade tips och inspiration som kan motivera på vägen. 

2. Projektet startar med en inspirationsföreläsning för att medvetandegöra och tända gnistan hos individen. Under föreläsningen får alla närvarande garanterat flera aha-upplevelser om hur våra val i vardagen påverkar oss. 

5. För företaget sammanställs utförliga rapporter där ledningen får en tydlig bild av hur hela kollektivet förflyttas inom de olika områdena. På så sätt får ledningen en konkret uppfattning om hur hälsoläget förändras och vart eventuella fortsatta insatser bör göras. 

3. Med nya kunskaper och ett tänt intresse arbetar vi sedan individanpassat för att nå önskat resultat. Detta gör vi genom personliga samtal där en samtalscoach tillsammans med individen ser på nuläge, önskat läge och hur individen ska ta sig dit. 

6.Konceptet sträcker sig över ca 4 – 6 månader. D v s så pass lång tid som det enligt forskning tar att förändra och etablera en ny vana (Lally et al., 2009). Under förändringsprocessen sker regelbundna uppföljningar för att medarbetaren ska kunna utvärdera och korrigera om det behövs.