instagramlinkedin

 Samarbeten

Tack vare kontinuerlig dialog med våra samarbetspartners prövar vi ständigt vår relevans och trovärdighet

 


 

Vi är stolta över våra samarbetspartners!

 


 

INDEVEX
Indevex är ett svenskt biotechbolag som driver forskning och utveckling inom näring och hälsa. Indevex mission är att ge marknaden ett evidensbaserad naturlig näringskoncept som bygger på den av Indevex patenterade NGC™ Formula*.

Över 10 år av studier och erfarenhet bekräftar produktens säkerhet och effektivitet. Sedan 2011 driver Indevex flera kontrollerade kliniska studier på universitetskliniker. Inner och Indevex samverkar framförallt kring Inzone Bars som är ett mättande och näringsrikt mellanmål som hjälper dig att hålla blodsockerkurvan på en jämn nivå hela dagen. Läs mer om Inzone Bars och NGC här. Inners samarbete med Indevex handlar om studier, vanor och beteenden kring etablerad forskning gällande mat och dryck.


SHAPELINK
En internettjänst som ger individen relevant och överskådlig information över sin träning och kost oavsett nivå. Som ett led i att organisationer anlitar Inner för olika livsstilssatsningar har ShapeLink och Inner möjliggjort för individen att komplettera sin individuella utveckling genom stöttande program baserade på veckovisa upplägg med dagliga övningar inom Mental Balans, Kost och Motion. Detta samarbete återfinns under Inner Online.


 

CHECKUP
CheckUp kan på ett enkelt och tidsbesparande sätt möjliggöra tätare kontroller och bättre uppföljning av en persons hälsostatus. Ett enkelt sätt att göra en motsvarande hälsokontroll ute på arbetsplatsen.

I samarbetet med CheckUp har Inner kompletterat sitt erbjudande med lösningen InnerCheck